Spolek aktivních Zlatohoráků vstupuje do 5 roku činnosti

04.04.2018 15:46

Spolek aktivních Zlatohoráků vstupuje do 5 roku činnosti

V únoru 2018 zahajujeme již pátý rok existence našeho spolku. Akce pro Zlatohorskou veřejnost  si našly své pravidelné místo v kalendáři.
Rok 2018 jsme zahájili již 4. Spolkovým plesem v krásném prostředí a hlavně za velké podpory Sanatoria Edel. Všichni návštěvníci plesu se jistě po celý večer skvěle bavili. Je nám velmi líto, že sál není nafukovací a na mnohé zájemce o vstupenky se bohužel nedostalo. Všem, kteří se na přípravě a organizaci plesu podíleli patří velký dík !
Sponzorům plesu děkujeme za finanční, materiální a technickou podporu, velmi si ji vážíme:

Adámková Nela - kadeřnictví Forfex, Allianz - Andráško Pavel, Autobusy Ruman, Autocentrum Ruman, Autodoprava Látal, Auxt Klement Cross Market,  Biedrava Milan - TenisBar, BUFET LUKAS - Iliadis ml., Cikurasová Ilona - prádelna Amálka, Čapkovič Zdeněk - firma Falco, Česká spořitelna a.s., DANĚ Ing. Zdena Valentová, Dárky- Mgr. Monika Hlaváčková,  Ekofarma Fiurášek,  Elektro - Iliadis Juvan, Farma Cihelka, Halen, s.r.o.- Čestmír Petroš,  Halodová Gabriela Mikulovice, Hefka Petr Elektro, Hermanová Markéta - EuroOil, Hotýlek u Pekina, Impol Computers - Ing. Aleš Suchánek, Ing. Stuchlík Petr, Kadeřnictví Kasia - Katarzyna Madera,  Kantořík Martin, Knoppová - nápoje, Kominictví Langášek,  Ing. Kotas Tomáš, Kover s.r.o., Kuča Jindřich,  Lékárna Aura Mgr. Jambor, manželé Hořelicovi,  manželé Rácovi,  MDDr. Jakubíková Jiřina,  Město Zlaté Hory, Mevan ́s coffe, Motyrum, MUDr. Kořenkovi - Rehgyn,  Ondrstroj a.s., Pivní bar Lyra, Pizzerie u Radnice,  Restaurace na Palubě Bernátek, Řeznictví Kamler,  Sanatorium Edel s.r.o, Sklenářství Bula, SMZH a.s. Zlaté Hory, Sopčáková Sylvie, Svozil Adam, Šíbl  Autodoprava, Tabák Julie Dospíšilová, Techflor Otice, Technické služby Jeseník, Top drogerie Kmínková, Touax a.s. Supíkovice, Trafika u Klíčů Jeseník,  Velobel s.r.o. - manželé Kužmovi, Zemní práce Pneuservis Horák René, Zepra mining s.r.o. - Ing. Vidur Petr, Zlatnictví Trličík.

Předvelikonoční týden společně se Zlatohorskou veřejností opět ozdobíme pergolu u kašny, ke 150 vajíčkům z let minulých přidáme jistě mnoho dalších.

Spolek aktivních Zlatohoráků se v dubnu připojí k celostátní dobrovolnické akci - Ukliďme svět, ukliďme Česko. Pokud se Vám tato iniciativa líbí a zúčastníte se spolu s námi úklidu okolí našeho města, zaregistrujte se prosím přes web www.aktivnizlatohoraci.cz. Registrace není povinná, ale kvůli zajištění občerstvení bude dobré vědět, kolik se nás sejde.
Tradičně se také na jaře scházíme na výroční schůzi, abychom naplánovali celoroční činnost, zvolili vhodné termíny pro naše akce a zhodnotili naši práci a hospodaření za uplynulý rok.
Od 1. ledna 2018 jsme se také dočkali vlastní klubovny. Je velmi těžké plánovat a organizovat tolik akcí pro stovky lidí někde na lavičce nebo v restauraci. Členská základna se postupně rozrostla,  nyní máme 35 členů. Rada města Zlatých Hor schválila našemu spolku pronájem nebytových prostor v přízemí pošty. Z prostředků spolku a dalších sponzorských příspěvků  postupně pořizujeme vnitřních vybavení a můžeme se zde scházet a připravovat všechny naše akce:

Leden -  Spolkový ples, Březen - Dětský pětiboj (neuskutečnil se z důvodu nepříznivého počasí - náhradní termín září), Velikonoce - zdobíme pergolu u kašny, Duben - Ukliďme Česko, Květen -
Májový běh a Zlatohorská výzva, SAZ Cup pro ZŠ Zlaté Hory, Červen - výpomoc na Den dětí + Gulášfest,  Srpen - Stezka odvahy, Říjen -  Dýňové podzimní slavnosti, Listopad - uklízíme les, Prosinec - Zlatohorský Mikuláš, Česko zpívá koledy, Adventní týden.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat Městu Zlaté Hory a všem našim sponzorům a partnerům za projev podpory a kladné vyřízení našich žádostí o příspěvek  na činnost a jednotlivé akce Spolku aktivních Zlatohoráků. Také děkujeme všem účastníkům našich akcí, kterých je vždy velký počet a to je největší odměna za naši práci.
Vážíme si toho, že dokážete podpořit dobrovolnou činnost lidí, kteří svůj volný čas věnují chodu spolku, sportovní, kulturní a výchovně vzdělávací činnost, která je věnována dětem, mládeži i všem ostatním věkovým skupinám.
Podpora spolkové činnosti, nejenom finanční, je jedním z důležitých pilířů, na kterém musíme stavět. Pokud se můžeme nejen na město spolehnout, veškerá spolková činnost, kterou vytváříme, přináší našim dětem, mládeži, příznivcům spolku i ostatním obyvatelům města obraz o tom, že se dá žít v našem městě spolkovým životem a že nás může příznivě ovlivňovat i touha setkávat se s druhými, kteří sdílí podobné zájmy.
Také nás velmi potěšilo ocenění, kterého se nám dostalo na slavnostním vyhlášení “Sportovce roku 2017 města Zlatých Hor”. Naše akce “Májový běh” byla vyhlášena jednou z nejlepších sportovních akcí roku.

Za projevenou podporu ještě jednou mnohokrát děkujeme  a přejeme Vám všem mnoho sil, odvahy, radosti z dobře vykonané práce i pevné zdraví.

Informace o našich akcích a fotogalerie z nich najdete na www.aktivnizlatohoraci.cz

   Za Spolek aktivních Zlatohoráků Jiří Tománek ml., místopředseda