Zlatohorský Mikuláš 2017

12.12.2017 10:04

Byl tu čert?         Byl.

Jak vypadal?      Byl rohatý.

Měl ocas?          Až na paty.

Co vám udělal? Všechny nás polekal.

Kde je teď?        Tady v kole stojí, všichni se ho bojí, protože je rohatý a po těle chlupatý…

 

V duchu této dětské hry se v sobotu, 2. prosince 2017, odehrávaly čertovské hrátky
i v proluce na náměstí ve Zlatých Horách. Spolek Aktivních Zlatohoráků i letos povolal Mikuláše, anděly a čertovskou družinu, aby spravedlivě odměnili všechny naše děti. Na povozu taženém koňmi a za zvuků známé melodie z pohádky S čerty nejsou žerty, přijeli ti hodní a spravedliví. Hodné děti se nemusely bát ničeho a ty, co zlobily, měly v „pekle“ namále. Cesta k Mikulášovi a k andělům vedla totiž přes pekelnou bránu. Zajímavé je, že ta největší zlobidla to vzala k Mikulášovi oklikou a „peklu“ se obloukem vyhnula. Ale to nevadí, oni se do příště určitě polepší J.

Mikuláš měl opravdu hodně práce, protože za ním s básničkou nebo písničkou přišlo mnoho dětí! Za svou odvahu byly děti spravedlivě odměněny drobnou sladkostí a kouskem ovoce. A ani dospělí nepřišli zkrátka, i oni se mohli při tom trpělivém čekání občerstvit v některém ze stánků. Sem tam i dospělí leknutím poskočili, když i mezi ně za burácení zvonců vyběhli všichni čerti – a že jich bylo! Zkrátka letošní Mikulášování se opět vydařilo
– a počasí? Zasněžené náměstí a správná zima nám celou akci parádně dokreslily.